Vystoupení klubu Kentaur na akci BAHNA 2000

17. června letošního roku se již po jedenácté konal na strašickém tankodromu Den pozemního vojska AČR s názvem "Bahna 2000". Tato, již tradičně populární akce přilákala velké množství obdivovatelů vojenské historie a současnosti. I přes silnou účast armády si stále zachovala ráz neformálního setkání amatérských vojenských klubů a přátel vojenské techniky, z nichž každý se snažil obohatit program co možná nejzajímavějším vystoupením.
Kentaur klub Brno patří mezi sdružení zabývající se historií zcela nedávnou, kterou má řada lidí v čerstvé paměti, proto bylo nesnadné secvičit bojovou ukázku tak, aby byla co nejvíce realistická a divácky přitažlivá. Narozdíl od jiných klubů vojenské historie, které se zabývají staršími obdobími , neumožňují naše zákony vlastnit sběratelům modernější, automatické vojenské zbraně. Bohužel naše armáda nebyla ochotna členům Kentaur klubu v tomto směru pomoci. Vzhledem k tomu, že totéž platilo i o bojové technice, bylo nutno improvizovat.
V ukázce byly použity samonabíjecí karabiny SKS legálně držené některými členy klubu, dále zbraně airsoftové a v neposlední řadě také plynovky, nabité slepými (signálními) náboji. Některé pyrotechnické efekty obstaral též odborný filmový pyrotechnik. Co se týče bojové techniky, tu nakonec zapůjčilo Vojenské muzeum v Rokycanech a Gaz club Kolín.
Celá akce začala v dopoledních hodinách přehlídkou zúčastněných klubů před diváky a pokračovala odpoledne secvičenými bojovými ukázkami jednotlivých vojenskohistorických klubů.

 


Ukázka připravená Kentaur Klubem Brno vycházela ze skutečných událostí, které se odehrály v létě roku 1992 v Afghánistánu, kdy sjednocené opoziční síly dosáhly vítězství nad sověty podporovaným režimem a dobyly hlavní město Kábul. Zde se nacházelo velké množství civilních zaměstnanců ambasády, tehdy již rozpadlého Sovětského svazu. Vybraný oddíl, složený z příslušníků 106. výsadkové divize dostal za úkol provést jejich evakuaci.
Celá záchranná akce byla velmi komplikovaná, neboť kábulské letiště bylo pod stálou palbou afghánských povstalců. Ti poškodili jedno ze dvou vyslaných letadel a tak zbytek výsadkářů i civilistů musel být evakuován pomocí afghánského letadla nalezeného na letišti velitelem záchranné jednotky. Jeden z výsadkářů byl později za tuto operaci, jako první voják oceněn novým vyznamenáním Hrdina Ruské federace.
Samotná bojová ukázka pak ředstavovala situaci , kdy jsou civilní zaměstnanci převáženi teráními automobily Uaz 465 z centra Kábulu na letiště za doprovodu výsadkářů. Cestou byla kolona přepadena povstaleckými bojovníky, kteří zranili několik členů záchraného týmu a poškodili jeden automobil. Napadení požádali radiostanicí o pomoc, neboť sami nemohli nastalou situaci zvládnout. Z kábulského letiště okamžitě vyrazila skupina výsadkářů na obojživelném pásovém transportéru GTS a prudkým útokem zneškodnila afghánské povstalce. Poté výsadkáři naložili raněné a civilisty do transportéru a nepoškozeného teréního vozidla a odjeli směrem k letišti.
V pozdních odpooledních hodinách pak proběhlo vyhodnocení Dne pozemního vojska AČR, které zahrnovalo i slavnostní nástup všech zúčastněných klubů vojenské historie. Při této příležitosti poděkoval velitel pozemního vojska AČR generálmajor ing. František Hrabal všem za účast a udělil jednotlivým klubům pamětní diplomy.

Kolona je napadena

 

Příjezd záchranné skupiny na transportéru GTS

 

Záchranná skupina po provedení výsadku

 

Zajištění prostoru a odnos raněných

 

Evakuace celé skupiny do bezpečí