< akce

Airsoft

Český Brod - říjen 2005

Německá alianční akce, ve které náš klub představoval velitelský štáb povstaleckých sil. Akce nesla název "Operace Saujagd" a zúčastnilo se jí přibližně 120 členů vojenských klubů.

 

 


Český Brod - červen 2005

Menší výcviková akce s klubem "Panzergrenadierbataillon 313 WOLFPACK"

 


 

Ve dnech 16. - 18.7. 2004 se v prostoru Litovelského pomoraví konala za účasti řady vojenských a vojensko - historických klubů velká airsoftová akce s názvem "Putnam Tiger".

 

 

 

 


Fotografie z airsoftové akce s názvem "Enduring freedom" konané v oblasti Litovelského pomoraví 14.8. 2004.

 

 

 

 


Fotografie z airsoftové akce konané v oblasti Prahy v říjnu 2004.

 

 

 

 


 

Obrázky ze starších akcí