Připravované akce

Vzhledem rozrůstajícímu se počtu členů, jsme se rozhodli zřídit rubriku, ve které se budou uveřejňovat základní data o akcích připravovaných jednotlivými rotami našeho klubu i o akcích celoklubových a to včetně akcí, které klub, či jeho jednotlivé roty sami nepořádají, ale jichž se účastní jejich příslušníci. Zveřejněn bude též kontakt na pořadatele, kde bude možno získat více informací. Přestože je tento seznam veřejný, platí pouze pro členy Kentaur klubu Brno - Praha !

Rok 2008

Název akce
místo konání
pořadatelé a kontakt pro zájemce
(platí pouze pro členy klubu)
obsah akce
datum konání