Organizace výsadkových vojsk Ruské (Sovětské) armády

Sovětské vojenské síly dosáhly svého poválečného vrcholu v průběhu šedesátých a sedmdesátých let, kdy byl jejich velitelem dnes již legendární, generál Margelov. V průběhu jeho působení u VDV došlo k výrazným reformám jejichž význam je pociťován až do dnešních dnů. Během tohoto období se výsadkové jednotky sestávaly z  osmi kompletních a plně bojeschopných divizí. Po skončení následujícího desetiletí, jako důsledek rozpadu Sovětského svazu a v důsledku ekonomických problémů, byl počet výsadkových jednotek snížen. V této, pro armádu těžké době zůstalo zachováno pouze pět divizí, avšak pouze dvě z nich jsou kompletně bojeschopné ( 76-tá a 106-tá ). Kromě těchto divizí, existuji ještě čtyři samostatné výsadkové pluky a neznámý počet samostatných výsadkových brigád. Navzdory těmto změnám zůstávají nadále ruské výsadkové síly mezi nejlepšími výsadkovými jednotkami na světě.

 

 

 

gen. Vasilij F. Margelov

 


                 Divize:
Divize je plně autonomní jednotka, která má kolem 8.000
mužů. Je schopna provádět samostatné bojové operace
v týlu nepřítele a to ve velkém (strategickém) rozsahu.
Přepravu jednotek do prostoru bojových operací provádějí
samostatné letecké transportní jednotky. Vzduchem může 
být přepravováno veškeré vybavení výsadkových jednotek,
včetně  obrněných  transportérů, nákladních  vozidel 
a 120mm kanónů.

 


 Složení:  
- velitelská rota
- dva mechanizované výsadkové pluky
 s BMD
- jeden motorizovaný výsadkový pluk
 s nákladními automobily Gaz-66
- jeden výsadkový spojovací prapor
- jedna výsadková průzkumná rota s 9 BRDM-2
                  6 BMD
                  6 SA-7/14
                  1 pozemní radar
- jeden výsadkový dělostřelecký pluk s 30 120mm
 kanóny D-30 a 14 raketomety LRM-75
- jeden prapor PVO s 18 kanóny ZU-23/2 s raketami
 STRELA
- jeden protitankový prapor vybavený BMD Robot
- jeden ženijní prapor
- jeden zdravotnický prapor
- jeden zásobovací prapor
- jedna opravárenská rota

 
 Pluk:

 Existují dva druhy výsadkových pluků. Jednak 
 mechanizovaný, který je vybaven obrněnými vozy
 BMD a jednak motorizovaný, který je vybaven 
 lehkými nákladními vozy Gaz - 66 , přičemž 
 motorizovaný pluk má vždy rotu BMD.

 Složení:
- velitelská rota
- tři výsadkové prapory
- jedna spojovací rota
- jedna průzkumná rota
- jedna baterie obrněných minometů s 18 BMD-2
 S9 NONA 
- jedna baterie PVO s ZU-23/2 a raketami STRELA
- jedna baterie s 9-ti protitankovými BMD ROBOT
- jedna četa protiradiační ochrany
- jedna ženijní četa
- jedna zdravotnická rota

 Navíc je pluk vybaven množstvím jiných zbraní 
 (RPG-7, RPG-18, granátomety, odstřelovačské
 pušky SVD- Dragunov a pod.)

 Prapor: 
- tři bojové roty 
- jedna protitanková baterie 
 (pouze u motorizovaného praporu)
- jedna spojovací četa
- jedna zásobovací četa  
- jedno opravárenské družstvo
- jedno zdravotnické družstvo

 Rota:
- tři bojové čety
- jedna velitelská četa
- jedna protitanková četa

 Každá bojová četa je složena ze tří BMD.

 Posádka BMD:
 Posádka bojového BMD je složena ze sedmi
 mužů

- velitel 
- řidič
- pět výsadkářů

 Týká se pouze bojového typu BMD. Modifikace 
 verze BTR - D vozí jedenáct  výsadkářů. 
 Speciální verze jako jsou NONA a REOSTAT
 nevozí výsadek.