Čepicové odznaky Sovětské armády (1988)

 

odznaky pro vojáky, poddůstojníky a žáky vojenských učilišť:

1) hvězda na polní čepice
2) hvězda na lodičku či baret
3) kokarda na vycházkovou brigadýrku, ušanku,
nebo výsadkářský baret

odznaky pro důstojníky a praporčíky:

1) kokarda na polní čepice
2) kokarda na služební brigadýrku, lodičku, baret, ušanku, papachu, kromě letectva a výsadkových vojsk
3) kokarda na služební brigadýrku, baret, lodičku, ušanku, papachu letectva a výsadkových vojsk, nad ní je odznak na slavnostní či vycházkovou brigadýrku letectva a výsadkových vojsk (umístěn nad kokardou)
4) kokarda na slavnostní brigadýrku

 

odznaky pro generály a maršály:

1) kokarda na polní čepice
2) kokarda na papachu a ušanku kromě letectva a výsadkových vojsk
3) kokarda na papachu a ušanku letectva a výsadkových vojsk
4) kokarda na služební brigadýrku pro generály, u letectva a výsadkových vojsk je nad ní umístěn stejný znak jako u důstojníků těchto druhů vojsk
5) kokarda na služební brigadýrky maršálů Sovětského svazu
6) kokarda s odznakem letectva a výsadkových vojsk na slavnostní brigadýrku pro generály

 

odznaky pro generály a maršály:

1) kokarda na slavnostní brigadýrku pro generály všech druhů vojsk kromě letectva a výsadkových vojsk
2) kokarda na slavnostní brigadýrku pro maršály Sovětského svazu