Rozlišovací odznaky jednotlivých druhů vojsk Sovětské armády

 

pěchota
letectvo
výsadkové vojsko
dělostřelectvo
tankové vojsko
ženijní vojsko

 

chemické vojsko
železniční vojsko
silniční vojsko
automobilní vojsko
spojovací vojsko
topografická služba

 

stavební vojsko
vojsko potrubní dopravy
veterinární a zdravotní služba
justice
hudba