51. pluk 106. gardové vzdušně výsadkové divize VDV

Kentaur klub Brno - Praha

 


Charakteristika a činnost klubu

Klub vojenské historie Kentaur Brno - Praha je volné sdružení, zabývající se historií a současností sovětských a ruských výsadkových vojsk. Hlavní náplní činnosti je provozování branně - technických sportů. Jako vzorová jednotka slouží členům 51. pluk 106. gardové výsadkové divize, která je v současnosti jednou ze dvou výsadkových divizí Ruské armády, schopných okamžitého operačního nasazení.
Historickým obdobím, jímž se klub zabývá, je období od 80.let do současnosti. V tomto dramatickém období se sovětská výsadková vojska podílela na rozsáhlých protipovstaleckých operacích v Afghánistánu a účastnila se četných bojů doprovázejících rozpad Sovětského svazu včetně dvou tažení v Čečensku. Známé je též působení výsadkových vojsk v mírových operacích (např. v bývalé Jugoslávii).
Při akcích se členové Kentaur klubu orientují především na taktický, průzkumný a spojovací výcvik, často spojený s nácvikem orientace v neznámém terénu. Velký důraz je též kladen na schopnost přežití v přírodních podmínkách, který je prověřován téměř při každém vícedenním cvičení.
Z konvenčnějších činností, je třeba zmínit nácvik použití prostředků protichemické ochrany jednotlivce, ženijní výcvik. Ten je samozřejmě omezen materiálními možnostmi členů klubu. K bojovému výcviku se používají mechanické, nebo elektrické modely zbraní systému "air soft gun" ráže 6 mm umožňující do značné míry realistickou simulaci střelby na protivníka, včetně střelby vícerannými dávkami.
Výcvikové akce probíhají převážně v teplejší části roku (březen až prosinec), ovšem občas jsou organizovány i zimní akce, samozřejmě s odpovídající výstrojí.
Zájemci z pražské sekce Kentaur klubu též absolvují výsadkový výcvik v 1. Vojenském paraklubu Erpužice, který se jako jediný civilní paraklub v České republice specializuje na vojenské aplikace parašutismu. Seskoky se ve většině případů provádějí z letounu An-2 což činí výsadkovou přípravu ještě atraktivnější, neboť na tomto typu letadla se se prováděl a ještě stále provádí základní výcvik ve výsadkových silách zemí bývalého Sovětského svazu včetně výsadkových vojsk Ruské federace.
Vyvrcholením činnosti je účast členů Kentaur klubu na veřejných přehlídkách vojenských klubů jako je např. známá akce "Bahna" (viz. reportáž) či rekonstrukce bitvy u Ořechova. Zde, ve spolupráci s kluby vojenských historických vozidel a ostatními vojensko-historickými kluby jsou předváděny bojové ukázky připomínající významné světové konflikty jichž se sovětské či ruské ozbrojené síly účastnily.
Podstatnou součástí činnosti klubu je též shromažďování militárií a zájem o bojovou techniku sovětského (ruského) původu, a to jak současnou tak historickou.
Na závěr je nutno podotknout, že Kentaur klub rozhodně není nějakou "elitní" jedotkou, schopnou měřit si síly s jednotkami skutečných armád. Této činnosti se věnujeme především pro zajímavé a nevšední zážitky, které skýtá, a které nám konvenční sporty nikdy neumožní prožít.

Úvodni strana

Činnost Kentaur klubu

Fotogalerie "Pražské Čety"

2. rota "Oslavany"

Připravované akce

Výcvikové akce

Informace pro zájemce o členství v klubu

Den sovětských výsadkářů - Bořitov 2006

Setkání armád SSSR/SNS - Pozďatín - březen 2006

Vystoupení klubu na akci Bahna 2000

Airsoft

Airsoft 2006

Výsadková příprava

Slavnostní společenské akce

Upomínkové předměty

 

 

Kontakt pro Brno i Prahu na společné adrese:


Diskusní fórum je určeno pouze autorizovaným osobám, tj. členům klubu a dalším osobám jímž bude povolen přístup. Přístup povolují pouze administrátoři diskuse. V případě prozrazení hesla nepovolaným osobám, bude toto heslo administrátory změněno ! O povolení přístupu je možno požádat na centrální klubové emailové adrese. Povolení se bude udělovat pouze známým osobám, se vztahem k našemu klubu.

 

Interní diskusní fórum pro členy a přátele Kentaur klubu

Otevřené "Ruské" diskusní fórum


Sovětská a ruská výsadková vojska

Znaky výsadkových divizí a další symbolika

Polní uniformy VDV

Organizace výsadkových vojsk Ruské (Sovětské) armády

  Výsadková technika a obrázky z výcviku VDV

Bojové výsadkové vozidlo BMD

Zbraně ruských (sovětských) výsadkových vojsk 1

Zbraně ruských (sovětských) výsadkových vojsk 2

Zbraně ruských (sovětských) výsadkových vojsk 3

 

Sovětská a Ruská armáda všeobecně

Knihy

Uniformy Sovětské armády dle výstrojního předpisu z r. 1988

Hodnostní označení příslušníků armády Ruské federace

Hodnostní označení příslušníků Sovětské armády

Rozlišovací nášivky jednotlivých druhů vojsk Sovětské armády

Rozlišovací odznaky Sovětské armády

Čepicové odznaky Sovětské armády

 


ODKAZY

 

Militaristic zone

http://www.nerve-centre.org.uk/russia
Stránky sběratele sovětských a ruských uniforem (GB)

Panzergrenadierbataillon 313 WOLFPACK
Spřátelená airsoftová jednotka - Bundeswehr / Námořní pěchota Ruské armády

http://red-alliance.net/
Aliance vojenských klubů Sovětské a Ruské armády

Svaz armád východní Evropy
S.A.V.E.

Aliance airsoftových klubů armád východní Evropy