Knihy s tematikou Sovětské armády a sovětských výsadkových vojsk

Bojiště Afghanistán: Sovětsko - afghánský válečný konflikt 1979-1989
Jiří F. Šiška
Svět křídel 2004

Ucelený pohled na problematiku válečného konfliktu Afghánistánu od samotného začátku sovětské účasti (1979), až do úplného stažení jednotek v roce 1989. Počty a údaje o nasazených jednotkách, způsob a zvláštnosti vedení boje, používaná technika a další faktografické údaje.

Knihu možno objednat zde.

 

Můj život v Sovětské armádě
Viktor Suvorov
Jota Military 1997

Kontroverzní publikace známého autora, píšícího pod pseudonymem Viktor Suvorov, líčí počáteční průběh jeho kariéry v Sovětské armádě. Vyprávění začíná v době kdy studoval na vojenské akademii tankového vojska, v polovině šedesátých let a postupně líčí absrditu života nejen v armádním prostředí, ale i v celém tehdejším Sovětském svazu. Kniha je kaskádou nejrůznějších příhod a peripetií, kterým mladí důstojníci museli čelit, neboť je atmosféra a společenské vztahy, panující v komunistickém režimu, chrlily jako na běžícím pásu. Nemálo místa je zde též věnováno přípravám a průběhu srpnové okupace Československa roku 1968. Suvorov zde líčí špatnou materiální zabezpečenost celé operace, chaos v organizaci, který ji doprovázel, a v neposlední řadě též pochybnosti o politickém smyslu podobného podniku.
Přestože v době vzniku této knihy většina odborníků nepochybovala o objektivitě zde obsažených údajů, dnes již přeci jen víme, že zejména materiálně, na tom Sovětská armáda nebyla tak špatně jak autor líčí. Suvorovovy knihy se totiž tradičně vyznačují velkou mírou senzacechtivosti a velikášství, což však v dnešní době velkého množství kvalitních a objektivních informací, pocházejících přímo "od zdroje", čtenáře příliš nezaujme.

 

Modré barety
Steven J. Zaloga
Jota Military 1998

Kniha známého autora, odborníka na ozbrojené síly Sovětského svazu, Stevena Zalogy poskytuje zasvěcený přehled historie sovětských a posléze i Ruských výsadkových a speciálních jednotek. Kniha nás postupně seznamuje s vznikem výsadkového vojska v polovině 30. let, s jeho nasazením v bojích Velké vlastenecké války a též se vznikem prvních speciálních jednotek. Autor se dále zabývá obdobím po druhé světové válce, kdy tato část ozbrojených složek SSSR zaznamenala prudký rozvoj, zejména v letech 60.tých a 70.tých. Zmíněna je i úloha sovětských výsadkových vojsk při invazi do Maďarska a Československa. Podrobný popis je věnován operacím speciálních jednotek SPETSNAZ a VDV na počátku afghánského konfliktu a posléze i v jeho průběhu. Vyprávění končí rozpadem Sovětského svazu, který doprovázelo mnoho vnitřních konfliktů, kterých se tyto jednotky aktivně účastnily.
Doba vzniku knihy v roce 1994 ji předurčuje jako kvalitní zdroj informací, neboť skončením Studené války skončilo i období přísného utajování faktů o výsadkových a speciálních jednotkách a umožnilo autorům celkem objektivní pohled na danou problematiku. Jediným slabým místem je obrazová příloha, která je početně chudá a ne příliš kvalitní, což je však v této kategorii publikací častý jev.

 

Prokletá válka (Afghánistán - Moskevský Vietnam)
Jiří F. Šiška
Votobia 1999

Velmi kvalitní publikace českého autora, shrnuje v úvodu historická fakta o afghánském konfliktu a účasti sovětské armády v něm. Hlavním obsahem je pak sbírka vzpomínek sovětských vojáků i důstojníků nejrůznějších druhů vojsk, především však výsadkářů a průzkumníků, na léta strávená v bojích s afghánskými opozičními silami. Vyprávění je velmi realistické a sugestivní a tak si čtenář může učinit celkem dobrou představu, jak tento známý konflikt skutečně vypadal ve své denní realitě.
Kniha je doplněna přehlededm hodností sovětské armády, slovníčkem pojmů a několika černobílými fotografiemi

 

Sovětské pozemní síly - ilustrovaný průvodce
Ray Bonds
Svojtka & Co 1999

Jedná se o nepříliš zdařilý počin známého nakladatelství vojenské literatury Svojtka & Co. Kniha obsahuje kromě krátkého obecného úvodu přehled víceméně všech typů kolové i pásové techniky Sovětské armády. Rok vzniku původní verze této publikace (tj. r. 1981) však předurčuje její nekompletnost a nízkou kvalitu použitých materiálů, neboť v době vrcholící Studené války prostě nebylo možné, díky přísnému utajování, objektivní informace o sovětské vojenské technice získat. Tato skutečnost kvalitu publikace značně ovlivnila a tak autor řadu faktů, dnes již běžně dostupných, předkládá čtenáři jako sporné či neznámé. Podobně tomu je i s obrazovou přílohou, která rovněž vykazuje nepříliš dobrou úroveň. Je nutné si uvědomit, že rok vzniku publikace též determinuje rozsah typů techniky zde uvedených, tj. typy zavedené do výzbroje v rozmezí let 1955 - 1980.
I přes tyto negativní skutečnosti, si však díky svojí jedinečnosti, jistě tato encyklopedie své čtenáře najde.

 

Inside The Soviet army today
Steven J. Zaloga, Ron Volstad
Osprey military 1987/1996

Publikace známého nakladatelství Osprey je i přes dobu svého vzniku, vysoce kvalitním dílem, díky skvělým ilustracím Rona Volstada. Textová část je objektivní především díky tématu, o kterém pojednává, tj. obecná charakteristika Sovětských ozbrojených sil se zaměřením na uniformy a výstroj, což bylo téma relativně snadno zdokumentovatelné i pro západní autory. Musíme si však uvědomit, že se nejedná o výstrojní předpis sovětské armády, a proto zde řadu typů uniforem nenajdeme.
Nutno podotknout, že kniha odpovídá výstrojním standardům poloviny 80. tých let, kdy se do výstrojní koncepce teprve začaly prosazovat moderní trendy, zejména na základě zkušeností z konfliktu v Afghánistánu. Ty se projevily až v posledním výstrojním předpisu z roku 1988. Z tohoto důvodu zde řada známých, a dnes populárních typů uniforem chybí. Kniha je, tak jako všechny publikace nakladatelství Osprey, rozdělena na černobílou část a barevně ilustrovanou přílohu.

 

Airborne elite - Russia´s air assault force
Yves Debay, James Hill
Concord 1994

Tento obrazový sešit sestavený válečným reportérem Yves Debayem, je jednou z nejlepších publikací pojednávající o ozbrojených silách "Východního bloku", v tomto případě o výsadkových silách Ruské federace. Knížka je doslova napěchována vysoce kvalitními barevnými fotografiemi zobrazujícími výcvik, techniku, uniformy a výstroj ruských výsadkářů. Vzhledem k tomu, že snímky do této publikace autor pořídil v rozmezí let 1992 - 94, tj. těsně po rozpadu Sovětského svazu, si na své přijdou i zájemci o Sovětskou armádu. Ti zde najdou původní verze uniforem, hodnostního a jiného označení, nepoznamenané pozdějšími inovacemi. Kniha si zachovává strukturu typickou pro všechny tituly nakladatelství Concord. Jednotlivé obrázky jsou doprovázeny odborným komentářem a rozděleny do kapitol uvedených souvislejším textem.
Jedná se bezesporu o jednu z obsahově nejkvalitnějších publikací vyskytujících se na našem trhu, a zabývajících se tímto tématem.