Rozlišovací nášivky jednotlivých druhů vojsk Sovětské armády

motorizovaná pěchota
letectvo
výsadkové vojsko
dělostřelectvo
tankové vojsko
ženijní vojsko
chemické vojsko
železniční vojsko
silniční vojsko
automobilní vojsko
spojovací vojsko
topografická služba
stavebnictvo
potrubní doprava
zdravotní služba
hudba
samostatný jízdní pluk
pluk ochrany Kremlu
vojska ministerstva vnitra
pohraniční stráž
výsadkové jednotky pohraniční stráže
vojenská dopravní policie
námořnictvo - specialista základní služby
námořnictvo - délesloužící specialista
specialista spojení a radiotechnického zabezpečení
námořní pěchota
tankové vojsko (nášivka na přední stranu kombinézy)
vševojsková nášivka Ruské armády