Znaky jednotlivých výsadkových divizí Ruské armády
104. výs.divize
106. výs. divize
7. výs. divize
76. výs. divize
98. výs. divize
Jednotlivé verze nášivek výsadkových divizí Ruské armády

 

nášivka ozbrojených sil Ruské federace
nášivka výsadkových vojsk Ruské federace
nášivka výsadkových vojsk Ruské federace (jiná verze)

 

nahoře: nášivka výsadkových vojsk na přední stranu uniformy (SSSR, Rusko), vlevo: ramenní nášivka výsadkových vojsk Sovětské armády

 

odznak nošený příslušníky všech gardových divizí (SSSR)
odznak nošený příslušníky všech gardových divizí (Ruská federace)
kvalifikační odznak výsadkáře (základní)
odznak výsadkáře 35 seskoků
odznak výsadkáře instruktora 700 seskoků

 

pamětní odznak příslušníků výsadkových vojsk (Rusko)
kvalifikační odznak výsadkáře - základní (Rusko)

 

rozlišovací nášivky jednotlivých druhů vojsk Ruské armády
rozmístění nášivek, rozišovacích odznaků a hodností na saku vycházkové uniformy Ruské armády