LETNÍ UNIFORMA

Služební verze letní uniformy v kamufláži "Flora". Pro polní akce bývá uniforma vybavena spíše jen vševojskovou nášivkou a límcovými odznaky druhu vojska. Baret je nahrazen přilbou, nebo polní čepicí se štítkem.

 

Detail předešlého obrázku. Jedním z pozůstatků Sovětské armády je i opasek pro vojáky a poddůstojníky se znakem bývalého SSSR. Důstojníci a praporčíci nosí dvoutrnový kožený opasek , tzv. dohodu.

Polní uniformy a výstroj Ruské armády - současnost

S rozpadem Sovětského svazu začala v ozbrojených silách nově vzniklé Ruské federace, kromě mnoha jiných změn i nutnost změny polní výstroje. To bylo dáno především značnou zastaralostí dosud používaných výstrojních součástek, ale také vleklými konflikty, jichž se ozbrojené síly Ruské federace musely účastnit. Doba masového nasazení těžké techniky spolu s velkým množstvím vojáků minula a byla vystřídána konflikty nižší intenzity, vedené spíše pěšími nebo speciálními jednotkami. Tento druh konfliktů ovšem klade vyšší nároky na individuální bojové schopnosti jednotlivce a také na kvalitu jeho výzbroje a výstroje. Přes tyto moderní trendy je však nutné poznamenat, že technologická jednoduchost a ekonomičnost stále zůstávají velmi důležitými faktory pro zavádění nové výstroje. Je třeba si uvědomit, že Ruská armáda stále zůstává masovou braneckou armádou, která musí být připravena přijmout, v případě potřeby, velký počet mobilizovaných záložníků. Vzhledem k průběžným ekonomickým potížím Ruské federace, není proto možné takovouto armádu vybavovat drahou a technologicky náročnou výstrojí. Proto se nám také některé moderní výstrojní prvky, zavedené v Ruské armádě, mohou zdát na dnešní dobu poměrně zastaralé, nekvalitní či poskytující nízký uživatelský komfort a to zejména ve srovnání s výstrojí armád vyspělých západních zemí. Je však nutno poznamenat, že speciální jednotky a to jak armádní (GRU) tak i policejní (Vojska MV) jsou samozřejmě vybavovány na srovnatelné úrovni, jako jejich západní protějšky.

V současné době je již převažujícím typem kamufláže, používaným na polních uniformách a další výstroji, typ “Flora”, který na přelomu tisíciletí vystřídal typ “VSR”, zavedený již na konci éry Sovětského svazu. Kamufláž “Flora” se skládá z nepravidelných polí tmavozelené, světlezelené a hnědé barvy.
Letní polní uniforma má střih obdobný jako starší typy sovětských a ruských uniforem a je jednotný pro všechny druhy vojsk. Typické jsou pro ni sešité puky u kalhot a malé rukávové kapsičky na blůzách, na které jsou umisťovány identifikační nášivky ozbrojených sil RF a nášivky jednotlivých útvarů. Nejnovější verze letní uniformy však již postrádá stehenní kapsy u kalhot, které byly zrušeny údajně z ekonomických důvodů !
Standardní zimní uniforma však zůstává střihově shodná s uniformami používanými již v konfliktu v Afghánistánu.

Je nutno poznamenat, že i přes masové zavádění nových výstrojních prvků, zůstává stále v používání mnoho starých sovětských výstrojních součástek. Je to dáno především jejich velkými zásobami u jednotlivých útvarů a samozřejmě též nedostatkem financí na jejich náhradu modernějšími součástkami. V této rubrice proto také nenajdete kompletní výstroj, používanou současnými ruskými výsadkáři, ale jen některé nově zavedené výstrojní součástky. Ostatní je již uvedeno v rubrikách věnovaných sovětské výstroji. Ze staré sovětské výstroje se např. stále používají jídelní soupravy pro výsadkáře, polní láhve, výsadkové torny RD-54, sumky na zásobníky k útočným puškám řady Ak, nebo opasky.

Zajímavý je i trend vyrábět staré (a často osvědčené) výstrojní součástky z moderních materiálů. Dnes se tak například setkáme s obaly na staré sovětské polní láhve či jídelní soupravy pro výsadkáře, nebo s novou verzí torny pro výsadkáře RD – 54, vyráběné z moderních materiálů s maskovacím potiskem (nejčastěji “Flora”) v původním střihu !

Opět upozorňujeme, že zde zobrazené výstrojní součástky nejsou vše, co je v současné době zavedeno a používáno u výsadkových vojsk Ruské armády. Jedná se především o výstroj, kterou používají členové našeho klubu při výcvikových akcích a která je, dle nám dostupných pramenů, skutečně používána u výsadkových vojsk Ruské armády.

 


 

ZIMNÍ UNIFORMA

 


POKRÝVKY HLAVY

Letní polní čepice v kamufláži "Flora" s kokardou.
Zimní čepice "ušanka".
Kukla s maskovacím potiskem "Tiger", používaná spíše vojsky ministerstva vnitra RF.

 

 

Baret s kokardou pro vojáky a poddůstojníky a gardovým odznakem.
Baret s kokardou pro důstojníky a praporčíky a gardovým odznakem.

 

 


TAKTICKÁ VESTA

Taktická vesta 6Š92
Taktická vesta se skládá ze samotné vesty, opasku, taktického batůžku, separátní sumky, a 2 sumek na granáty ráže 40mm (VOG 25) do podvěšeného granátometu . Samotná vesta pojme 6. zásobníků do útočných pušek řady AK, separátní sumka a batůžek po 4. Další kapsy slouží k nesení ručních granátů RGO nebo RGN a bodáku k útočným puškám řady AK.

 

Pohled na vestu 6Š92 zezadu. Vlevo umístěna přídavná sumka na 4 zásobníky k útočným puškám řady AK, uprostřed polní láhev. Pohled na vestu 6Š92 zezadu, s upevněným taktickým batůžkem. Batůžek je vybaven kapsami na 4 zásobníky k útočným puškám řady AK. Taktický batůžek, přídavná sumka na 4 zásobníky k útočným puškám řady AK, 2 sumky po 5 granátech ráže 40mm (VOG 25).

 


BATOHY

 

Bojový batoh v kamufláži "Flora", používaný výsadkovými vojsky ruské armády. Batoh se svými kvalitami sice nevyrovná batohům moderních západních armád, ale jeho jednoduchá a celkem praktická konstrukce, umožňuje masovou a levnou výrobu .

 

Starší verze výše zobrazeného bojového batohu, v již nevyráběné kamufláži "VSR" .

 

 

 

Výsadkový batoh od firmy Splav v kamufláži "Les"

 

 


DALŠÍ VÝSTROJ

Modernizovaný obal na polní láhev pro pěchotu (vyrábí firma Splav)