Pro zájemce o členství


Výborně! Otevřel jsi tuto stránku a to znamená že uvažuješ o vstupu do našeho klubu. Než nás budeš kontaktovat, projdi si prosím následující řádky.
Náš klub se sice potýká s potřebou dalších členů, nicméně je upřednostňována kvalita před kvantitou a proto si dobře rozmysli, jsi-li ochotný věnovat práci v klubu trochu snahy a volného času. Akcí je poměrně dost, a jsou různého druhu. Převažují akce airsoftové, na kterých úzce spolupracujeme s kolegy zabývajícími se především americkou a britskou armádou.
Dále jsou náplní naší činnosti bojové vojensko-historické ukázky pro veřejnost (Ořechov, Bahna, apod.). Zde se specializujeme na Rudou armádu v období 2. světové války.
Dopňkovou činností je parašutismus a občas i různé akce orientované na výcvik pohybu a přežití v neznámém terénu. Akce nejsou povinné, nicméně doporučujeme, aby jsi důkladně zvážil své časové možnosti, neboť účast na jedné či dvou akcích za rok by asi neměla smysl. Jinak výběr "témat", kterým by jsi se chtěl věnovat, je samozřejmě čistě na tobě a podobně je tomu i s výběrem konkrétních akcí.
Materiální vybavení se odvíjí od provozovaných činností. Kompletní výstroj či výzbroj nevyžadujeme hned od počátku, nicméně i zde doporučujeme zamyslet se, a zvážit své finanční možnosti. Co se týče výstroje, tak ta je oproti jiným armádám daleko méně finančně náročná, ovšem je obtížnější ji sehnat. S tímto problémem však novým členům, v rámci našich možností, rádi pomůžeme. Výzbroj se opět odvíjí od druhu činnosti. Na airsoftové akce používáme elektricky poháněné modely zbraně AK-47 od f. Marui. Na vojensko-historických akcích pak používáme skutečné zbraně (nejčastěji Mosin M-1891/30, či M-1944) - zde je však samozřejmě nutný zbrojní průkaz.

Všem zájemcům o členství doporučujeme účast na akci Bořitov konané každý rok první víkend v srpnu u příležitsti "Dne sovětských výsadkářů". Na této akci je možno, se nezávazně seznámit s členy Kentaur klubu, s jednotlivými činnostmi, kterým se věnují, a v neposlední řadě též s používanou výstrojí a výzbrojí.

Přijímáme muže i ženy !


Podmínky pro členství v klubu:

1) Minimální věk 18 let (vyjímečně od 16 let)
2) Fyzická a psychická odolnost a z toho vyplývající vyhovující zdravotní stav.
3) Vojenský sestřih (vlasy ne delší, než 4cm; jinak čím kratší, tím lepší :-))
4) Vlastnictví základní předepsané výstroje (viz. klubový výstrojní a výzbrojní předpis)
5) Možnost legálního získání finančních prostředků k postupnému zakoupení chybějící výstroje a výzbroje, jakož i její udržování ( munice, strava, jízdné, obnova poničené či použité výstroje).
6) Dostatek volného času pro účast na akcích.
7) Motivační vztah k Sovětské a Ruské armádě
8) Zájem o moderní výstroj a výzbroj jednotek VDV
9) Spolehlivost

Pro členství v klubu je také vhodné aktivní provozování sportů, a to zejména silových, vytrvalostních, nebo bojových. Nejsme skutečný ozbrojený sbor a tak nemůžeme organizovat pravidelnou a jednotnou fyzickou přípravu. Je proto záležitostí každého člena, jak odpovědně se postará o svoji fyzickou kondici. Je nutné si uvědomit, že jsme klubem zabývajícím se výsadkovými vojsky, jejichž příslušníci se ve všech armádách světa vyznačují nadprůměrnou fyzickou kondicí ! Ta má pozitivní vliv nejen na výkon při akcích, ale také na vizáž a psychiku jednotlivých členů.

Vhodná je též znalost ruského jazyka, a to jednak z prestižních důvodů, ale také proto, že většina materiálů týkajících se ruských ozbrojených sil (včetně materiálů na internetu), není v jiných jazycích dostupná.

Tím, že jsme si vybrali jako vzor jednotku výsadkových vojsk ruské armády, nosíme její uniformy a vystupujeme pod jejím jménem, hájíme vpodstatě její čest a čest jejích současných i bývalých příslušníků, nejen na airsoftové scéně. To je ještě umocněno tím, že náš klub má tradičně bohaté kontakty na bývalé i stávající příslušníky bývalé Sovětské a současné Ruské armády, včetně příslušníků výsadkových vojsk, kteří nezřídka navštěvují naše společenské akce a sledují se zájmem naší činnost.
Celá věc, je navíc komplikována negativními postoji části veřejnosti k Rusku jakožto nástupci Sovětského svazu, vyplývajícími částečně z nedávných historických zkušeností a částečně ze současného přílivu přistěhovalců ze zemí bývalého Sovětského svazu.
Z těchto důvodů se snažíme dosáhnout celkově vysoké úrovně klubu a to jak v oblasti výstroje, výzbroje, tak i v oblasti psychické a fyzické kvality jednotlivých členů, včetně jejich vystupování na veřejnosti a při kontaktu s ostatními vojenskými kluby. Proto je bezpodmínečně nutné, aby členové našeho klubu dodržovali klubová pravidla obsažená v tomto a dalších předpisech. Jejich rozsah a obsah určuje vedení klubu.


Pokud jsi se prokousal až sem, dá se tušit že už to myslíš opravdu vážně. Budeš-li nám psát e-mail, prosím uveď v něm tyto základní informace:


1) věk
2) bydliště (pro začátek stačí obec)
3) zkušenosti v tomto oboru (členství v jiných klubech a pod.)
4) vztah k armádě (nevoják, voják v záloze, voják z povolání či příslušník jiných ozbrojených sborů)
5) jaké činnosti by jsi se chtěl v rámci našeho klubu nejvíce věnovat (moderní VDV - airsoft, vojenská historie 2.sv. válka)
6) aktuální materiální vybavení (výzbroj, výstroj)

Jinak se samozřejmě můžeš rozepsat více.


Na závěr ještě jedno upozornění. Vzhledem k neblahým zkušenostem nás a našich kolegů z jiných vojenských a vojensko-historických klubů předem upozorňujeme, že nemáme zájem o různé všeználky, prezidenty zeměkoule (vůdce), elitní zabijáky a jiné podobné, duševně narušené osoby. Těm doporučujeme léčit si své komplexy jinde, nebo ještě lépe, navštívit psychiatra či psychologa.